De innovatie van vandaag gebeurt voor een groot stuk in de digitale wereld. Door het gebruik van mobiele toestellen en het Internet of Things (IoT) ontstaan echter enorme hoeveelheden data. Organisaties gebruiken deze data wel om beter producten en diensten te ontwikkelen. Alleen gaan ze daarbij vaak te snel voorbij aan het efficiënt samenbrengen en integreren van deze data. Ook het belang van correcte, kwalitatieve data als grondstof voor analyse wordt dikwijls onderschat. Dit vraagt namelijk om specifieke expertise van een data engineer.

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met data en analytics om bedrijfsgroei te realiseren. Ze staan hierbij voor de uitdaging om de enorme hoeveelheid aan data, die via allerlei kanalen binnenstroomt, op een slimme manier te gebruiken. Dat is niet eenvoudig. Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat slechts 3% van de data voldoet aan de meest elementaire kwaliteitseisen. Nochtans is het correct en efficiënt samenbrengen van data cruciaal voor je latere analyse. Ook het verbeteren van de kwaliteit en gezondheid ervan is een belangrijk aandachtspunt in je bedrijfsvoering. Het is essentieel dat bedrijven hiervoor de juiste partners onder de arm nemen. Goede data engineering helpt immers bedrijven om adequate oplossingen te vinden voor de uitdagingen rond het innovatieve gebruik van data.

Data engineering

De data engineer speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van gezonde data in je organisatie. Hij overschouwt het hele speelveld: van datacollectie tot datasegmentatie, datakwaliteit en data-integratie. Hij/zij onderzoekt hoe de organisatie best data verzamelt. Daarnaast ontwikkelt hij/zij processen om de data te transformeren, op te schonen en te bewerken. De data engineer zorgt, met behulp van specifieke tools, programmeertalen of via een platform, voor de integratie van data uit verschillende systemen. Tenslotte geeft hij/zij advies over hoe de organisatie de kwaliteit van haar data vergroot. Indien gewenst, voert hij/zij dit advies met akkoord van de organisatie ook uit.

Het echte werk

Bedrijven die vandaag al met data in de weer zijn, besteden een groot deel van hun tijd aan het verzamelen van data. Daardoor blijft er weinig tijd over voor het echte werk: integratie en analyse. En nèt daar maakt de data engineer het verschil. Met name de integratie is een onmisbaar onderdeel van het dataverhaal. Gegevens bevinden zich vaak verspreid over allerlei CRM-systemen, ERP-modules, databases en spreadsheets. De data engineer brengt die samen, zodat de organisatie de data in hun onderlinge samenhang kan analyseren.

Klanten in dit proces zijn vaak verkoop- en marketingafdelingen, die bedrijfskritische beslissingen baseren op het inzicht dat ontstaat uit de analyse van gecombineerde datasets. Data engineers leveren daarbij de nodige expertise. Ook het opstellen van een beleid rond data governance is een must. Tenslotte zijn ook het toepassen van technieken als dataprofilering, het opschonen, standaardiseren, verrijken en ontdubbelen van data van belang.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Het is cruciaal dat data oplossingen voor het generen van gezonde data naadloos aansluiten op de behoeften van je organisatie. Dat vereist naast functionele kennis van de datadomeinen ook actuele technische kennis. Vandaar het belang om oplossingen aan te reiken voor concrete uitdagingen, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Heb je behoefte aan data engineering diensten? Neem dan contact op met onze gepassioneerde data engineers via info@intodata.eu