Data integratie

Wij bouwen graag mee aan jouw digitale toekomst

Hoe geef ik waarde aan data? Hoe begrijp ik data? Hoe onderneem ik actie op data?

 

Onze data engineers kijken door jouw bril naar de data behoeften in je bedrijf. Daarna breken wij onze enthousiaste hoofden over de beste technische oplossing voor je wensen. Maatwerk dus.

Het daarop volgend traject gaat van het samenbrengen, standaardiseren en verrijken van je ruwe data, tot het gebruiksklaar zetten van je smart data.

Zo heb je op elk moment van de dag en voor elke gelegenheid een duidelijk en volledig beeld van je klanten, producten, processen, cijfers of andere kerndata. Vanaf nu is data analyse kinderspel.

Bij alles wat we doen, geloven we in langetermijn engagement, gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen en flexibiliteit. Wij staan voor kwaliteit in daden.

Wij zetten ruwe data om naar betrouwbare informatie.

  • Intake gesprekken met alle betrokken partijen
  • Bepalen van de data behoeften binnen jouw organisatie
  • Technische oplossing enten op je data behoeften
  • Implementeren van de oplossing om tot smart data te komen
  • Kennisdeling en -overdracht

Heb je interesse? Laat ons kennismaken!

Onze data engineers bouwen een data platform vanuit een referentie architectuur

Verwerking van ruwe data tot betrouwbare informatie voor bruikbare inzichten vraagt achter de schermen om de nodige technische en architecturale keuzes. Vanuit een referentie architectuur werken onze data engineers een data platform uit dat beantwoordt aan de noden van jouw use case: een klassiek data warehouse of een innovatieve  recommendation engine.

Toepassingsgebieden

Bij Data Integratie gaat het vaak over meer dan enkel een technische oplossing. Onze data engineers helpen je graag met al je data vraagstukken.

Data Quality

Inzicht krijgen in de kracht en de verbeterpunten van je data: data cleansing, optimalisatie van data processen en data quality monitoring.

Master Data Management

Tot een centraal en uniform beeld van je master data komen: dit verhoogt de productiviteit, verlaagt kosten en vereenvoudigt arbeidsprocessen.

Data Warehouse

Steeds terugkerende en ad-hocvragen snel beantwoorden door je gestructureerde data geautomatiseerd uit je bronsystemen te halen.

Big Data

De juiste technieken toepassen op een mix van gestructureerde en niet-gestructureerde data om zo tot betrouwbare informatie te komen.

IoT

Machines en mensen met elkaar laten communiceren over het internet aan de hand van een grote verzameling van multi-gestructureerde data.

Data Insights

Kwalitatieve data inzichtelijk maken via doorgedreven analytics en predictieve modellering om zo tot een slimme besluitvorming te komen.

Marktleider in data integratie software

IntoData is Talend Gold Partner 2020.
Onze data engineers hebben uitgebreide kennis in de verschillende Talend oplossingen, van Data Integration, Data Quality en MDM tot Big Data, ESB en Data Preparation. Dit alles zowel via Open Studio als via het uniforme platform dat Talend Data Fabric aanbiedt.

In 2020 behaalden we opnieuw met trots de Talend Cloud Accreditation Expert Level. Deze erkenning verdienen we dankzij onze bewezen Cloud expertise en succesvolle begeleiding van onze klanten tijdens hun reis naar de Cloud.

Naast ervaren integratie partner zijn we ook value-added reseller van Talend in België en Nederland.