In acht stappen naar een data-driven organisatie

Je wordt er ongetwijfeld mee om de oren geslagen: data is het nieuwe goud. Maar dat motto bestaat niet zonder reden. Een bedrijf dat zich laat leiden door zijn gegevens maakt betere beslissingen, kan meer automatiseren, werkt efficiënter en meer. Hoe je zo’n data-driven organisatie wordt? Daar helpen we je bij in acht duidelijke stappen. We schrijven onze roadmap even voor je neer.

1. Leg je doel vast

Definieer duidelijk je probleem: wat zoek je precies, wat is je doel, voor wie is het bestemd, wat is je gewenst resultaat? Heb je meerdere doelen, pak dan iedere case afzonderlijk aan, maar leg telkens duidelijk de scope vast.

2. Business value voorop

Valkuil bij veel dataprojecten is dat men vanuit de beschikbare data en technologieën vertrekt en hierbij vervolgens een businessvraagstuk verzint. Data-driven organisaties hanteren de omgekeerde aanpak en stellen de businesswaarde voorop. Hierbij wordt de juiste data bijeengebracht en eventueel geïnvesteerd in (nieuwe) technologieën.

3. Communiceer erover

Een data-gedreven cultuur is een holistisch, organisatie-breed initiatief en moet top-to-bottom geleefd worden. Leiders moeten de waarde van dit initiatief communiceren en eventuele interne weerstand en uitdagingen bespreekbaar maken.

4. Begin klein

Think big, start small. Hoge ambities mogen, maar start met een kleinschalige, duidelijk afgebakende case, van waaruit je kan leren en verderbouwen. Denk toekomstgericht en zorg dat je oplossing schaalbaar is.

Onze roadmap in duidelijk in beeld?

Om je ook visueel door de acht stappen te loodsen, maakten we er een infographic van. Je kan hem hier gratis downloaden.

5. Bewaak kwaliteit

Om waardevol te zijn, moet data correct, volledig en accuraat zijn. Investeer in het opschonen, verrijken en ontdubbelen van data zodat deze betrouwbaar en gezond is om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Vergeet niet: datakwaliteit is een zorg voor én door iedereen.

6. Beveilig je data

Denk na over veiligheid en privacy van je data, zowel door technische maatregelen (back-ups, firewall, encryptie, …) als door maatregelen bij je medewerkers (wie krijgt toegang, bewustwordingscampagnes, wat bij een datalek).

7. Investeer in vaardigheden

Trek de juiste data experten aan en zorg voor de nodige training van de werknemers. Investeren in de vaardigheden van je mensen zorgt voor meer betrokkenheid en verbetert de werkprestaties op elk niveau.

8. Daag uit met nieuwe doelen

Een data-gedreven organisatie worden is een uitdagende, vaak overweldigende onderneming die niet van de ene op de andere dag gebeurt. Het is een langetermijnstrategie die planning en geduld vereisen. Draag als management actief uit dat je gelooft in data en daag je team uit met nieuwe doelen.

Eens van gedachten wisselen?

Heb je vragen over deze tips en tricks dan kan je ons hier bereiken. Stuur je vragen en opmerkingen op dan helpen we je graag!

    Word data-driven

    Wil jij ook in acht stappen naar meer data, meer inzichten, en meer waarde? Neem dan contact op met onze experten.