IntoData heeft als slogan gekozen: “Omdat data er toe doet” / “Because Data Matters”.
“Data Matters”, kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Dit kan gezien worden als een werkwoord, en kan ook in ruime zin gelezen worden als een zelfstandig naamwoord.

“Data Matters”, als werkwoord.
Data doet er toe”. In de ICT wereld veranderen applicaties constant, maar de data blijft: een persoon is nog altijd een persoon. Er komen wel wat attributen bij, maar in essentie verandert fundamenteel niet zoveel. Jammergenoeg heeft ICT vooral focus op de applicaties en de technologie daarachter; data en belang van data wordt heel vaak verwaarloosd en onderschat.

Er is wel een trend ingezet de afgelopen jaren waardoor bedrijven meer en meer beseffen dat data belangrijk is voor hun ‘business’.

Data is een asset voor een onderneming; het is iets van ‘waarde’. Het kan bijna op de balans gezet worden van een bedrijf. Het is een ‘goed’ waarover een bedrijf beschikt waaruit (veel) waarde kan gehaald worden.

Data is de nieuwe olie voor een bedrijf, en dit in meerdere betekenissen:
1) data zorgt als olie dat de radertjes goed draaien,
2) data is de grondstof tot informatie / kennis / BI / BA,
3) data is de brandstof om meer business / omzet te genereren voor bedrijven

“Data Matters”, als zelfstandig naamwoord.

Er bestaan heel wat “data materies” waarin bedrijven bewust worden dat “data er toe doet”, dat data een belangrijk goed (asset) is.

Bedrijven beschikken immers over veel data silo’s die door de jaren heen zijn opgebouwd en binnen de organisatie verspreid zijn geraakt. Denk hierbij maar aan de verschillende databases en systemen zoals SAPs, CRMs en zelfs Excels die vaak gebruikt worden om kritische business data te beheren en te delen.

Er zijn verschillende domeinen van activiteiten om met data aan de slag te gaan.

 • Data Integratie, of ETL in de meer enge, populaire zin.
  Het gaat dus niet alleen over het voeden van datawarehouses, maar ook het samen voegen en met elkaar integreren van data in operationele systemen
 • Datakwaliteit
  Een altijd terugkerende opmerking bij integratie trajecten is dat de kwaliteit van de data te wensen overlaat. De data is vervuild; er is een grote nood om die op te kuisen, te standaardiseren, te verrijken of te ontdubbelen.
 • Master Data Management
  Voor bepaalde domeinen, zoals producten, partijen of adressen, kan het interessant zijn een soort van master record op te stellen, zodat de verschillende systemen gebruik kunnen maken van dezelfde data.
 • Data Visualisatie
  In een volgende fase moet die data omgevormd worden naar informatie. Dit kan gaan van operationele rapporten en standaard data visualisatie tot diepgaandere data analytics en data mining. De hype rond Big Data zorgt hier voor een extra dimensie.

IntoData heeft zich zich als doel gesteld om bedrijven te helpen bij al deze data uitdagingen … because data matters