IntoData is Gold partner en Value Added Reseller (VAR) voor Talend. De naam “Talend” wordt gebruikt om zowel het bedrijf als de software aan te duiden.
Is Talend nog een onbekende voor jou. Lees dan snel deze nieuwe blog-post: Talend voor Dummies.